ΔΕΥΤΕΡΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ

ΙΛΙΑΔΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ