λήψη εγγράφου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

4ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου                                                                                     Σχολικό έτος: 2019-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το Σχολείο είναι ένας θεσμός που παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές του. Λειτουργεί επίσης ως χώρος καθημερινής κοινωνικής συμβίωσης, στον οποίο συνυπάρχουν διδάσκοντες με μαθητές αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές μεταξύ τους. Οι σχέσεις μεταξύ όλων οφείλουν να ρυθμίζονται από κανόνες, στόχος των οποίων είναι να εμπεδώσουν την αίσθηση ασφάλειας, δικαίου και γόνιμης συνεργασίας και να εξασφαλίσουν την λειτουργικότητα του θεσμού. Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρχών το σχολείο μας ακολουθεί μια σειρά από κανόνες που εξειδικεύονται παρακάτω: 

 

1. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών στον σχολικό χώρο πρέπει να είναι ευγενική και κόσμια. Κόσμια και ευπρεπής οφείλει να είναι επίσης η εμφάνιση-ενδυμασία τους.

2. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους

ισότιμα, μακριά από διακρίσεις λόγω φύλου,

θρησκείας, εθνικότητας και, γενικά, 

λόγω κάθε μορφής διαφορετικότητας.

3. Οι μαθητές-τριες οφείλουν να βρίσκονται στην καθημερινή πρωινή συγκέντρωση  στις 8:15.Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πρωινή προσέλευση σημαίνει και αποκλεισμό από το μάθημα της πρώτης ώρας. Οι μαθητές-τριες, οφείλουν κάθε διδακτική ώρα να παρακολουθούν το μάθημα με τη δέουσα προσοχή και συγκέντρωση σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους στη μάθηση.

Η αποχώρηση των μαθητών-τριών γίνεται αμέσως μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου κάθε τμήματος.

4. Κατά την ώρα λειτουργίας του σχολείου απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας, η απομάκρυνση των μαθητών-τριώναπό τον σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Μαθητής ή μαθήτρια που τυχόν τιμωρηθεί με ωριαία αποβολή παραμένει στον χώρο του σχολείου. Η αποχώρηση είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη Διευθυντή και γονέα/κηδεμόνα.

Το καθημερινό διδακτικό ωράριο του Σχολείου είναι το εξής:

5. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στις διάφορες εξωδιδακτικές σχολικές εκδηλώσεις (εκκλησιασμός, γιορτές, περίπατοι κλπ.) είναι υποχρεωτική. Από τον εκκλησιασμό εξαιρούνται οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

6. Για οποιοδήποτε πρόβλημά τους, τα παιδιά απευθύνονται κατά σειρά στον υπεύθυνο της τάξης τους και μετά στον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή.

7. Τα προβλήματα που ανακύπτουν μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών λύνονται με διάλογο και ποτέ με χειροδικία ή οποιουδήποτε είδους αυτοδικία. Η άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής (σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής) συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

8. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών οφείλουν

να ενημερώνουν το σχολείο για τυχόν προβλήματα υγείας που

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους ή για γενικότερα προβλήματα που

μπορεί να επηρεάσουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά τους

στο σχολείο.

9. Ο διδάσκων καθηγητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τάξης (καθορίζει τις θέσεις των μαθητών και των μαθητριών, οργανώνει το μάθημα, επιτρέπει ή απαγορεύει την είσοδο ή την έξοδο από την τάξη). Ας σημειωθεί ότι, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται κατά την ώρα της διδασκαλίας η απομάκρυνσή των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας.

10. Σε περίπτωση πουμαθητής ή μαθήτρια αποβληθεί από την αίθουσα, οφείλει  να προσέλθει στο γραφείο του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή  του σχολείου για να δώσει εξηγήσεις.

11. Η καθαριότητα της τάξης είναι προσωπική ευθύνη του καθενός που τη χρησιμοποιεί.  Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ρύπανση της αίθουσας, των τοίχων ή των θρανίων. Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει ευθύνη να διατηρεί την καρέκλα και το θρανίο του στην κατάσταση που ήταν όταν τα παρέλαβε. Η αποκατάσταση τυχόν σκόπιμης φθοράς βαρύνει αποκλειστικά, όποιον την προκάλεσε.

12. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται αναψυκτικά και τρόφιμα μέσα στις

αίθουσες διδασκαλίας.

13. Οι μαθητές-τριες οφείλουν για λόγους ασφαλείας στο διάλειμμα να

βρίσκονται στο προαύλιο και όχι στους διαδρόμους ή τις σκάλες.

14. Στα διαλείμματα η εποπτεία των μαθητών/τριών γίνεται από τους

εφημερεύοντες καθηγητές. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις

υποδείξεις τους αποφεύγοντας επικίνδυνα παιχνίδια και γενικά ενέργειες που

ενοχλούν τους άλλους.

 

15. Τα παιχνίδια με μπάλες, ρακέτες κλπ επιτρέπονται μόνο κατά τη διάρκειατου μαθήματος της Γυμναστικής και ύστερα από την άδεια και τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

                                                                                    16. Παρακαλούνται οι μαθητές-τριες να μην φέρνουν μαζί τους

                                                                                    στο σχολείο ιδιαίτερης αξίας είδη. Σε κάθε περίπτωση το σχολείο

                                                                                    δεν έχει καμία ευθύνη για την φύλαξή τους και την τυχόν απώλεια

                                                                                    ή φθορά τους,

17.  Η κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές εντός του σχολικού χώρου, απαγορεύεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όταν υπάρξει ανάγκη επικοινωνίας ενός μαθητή με τους οικείους του, αυτή μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο του σχολείου. Απαγορεύεται επίσης η χρήση μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου (πχ. φωτογραφική μηχανή, mp3, tablet κ.α.) εκτός κι αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας σχολικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της σχετικής απαγόρευσης το κινητό ή παρόμοιο μέσο παραδίδεται στον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή και για την παραλαβή του καλείται ο κηδεμόνας, στον δε μαθητή ή την μαθήτρια επιβάλλεται το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα για μια ημέρα.

18. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα και η χρήση οινοπνευματωδών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών σε όλους τους χώρους του σχολείου (στεγασμένους και ανοικτούς).

19. Η συμπεριφορά όλων στις εκδρομές-επισκέψεις πρέπει να είναι κόσμια και πολιτισμένη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζει το σχολείο μας. Η παράβαση των κανόνων επιφέρει την επιβολή ποινών με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

20. Μαθητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σοβαρή παραβατική συμπεριφορά και έχουν τιμωρηθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Διευθυντή, είναι δυνατόν να αποκλείονται από εκδρομές ή εξωδιδακτικές εκδηλώσεις για λόγους ασφαλείας των υπολοίπων μαθητών του Σχολείου.

21.Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται σε αυτόν αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση και το Σύλλογο των διδασκόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

...

pic00.jpg
ΩΡΟΛΟΓΙΟ.png
pic03.jpg
pic06.jpg
pic04.jpg