ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ !!!

Που είναι το Σχολείο?

Ποιο είναι το όριο των απουσιών ?

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλάζουν κάποια πράγματα στη σχολική καθημερινότητα. Πολύ συνοπτικά υπάρχουν αλλαγές:

  • στην ΑΡΓΙΑ των τριών Ιεραρχών

  • στις ΑΠΟΥΣΙΕΣ

  • στους χαρακτηρισμούς της ΔΙΑΓΩΓΗΣ και

  • εισάγεται ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Οι απουσίες παύουν να διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει τις ...

Ποιο είναι το προγραμμά μου ?

Α2
Α3
Β1
Β2
Β3
Γ1
Γ2
Γ3

Πότε λήγουν τα μαθήματα του διδακτικού έτους 2018-2019; 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πρόσφατα τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2018−2019 σε γυμνάσια και λύκεια.

 

 

Μπορείτε να δείτε εδώ  τη σχετική απόφαση.

Που είναι το Σχολείο?

Πως είναι το σχολείο ?

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου μας?